ევროკომისიის ჩარჩო პროგრამის  სააპლიკაციო ფორმების ნიმუშები

 

 

 

 

 

თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ ევროკომისიის ჩარჩო პროგრამის - „ჰორიზონტი ევროპა“-ს  დეტალური ინფორმაციები შემდეგ მისამართზე:

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

 

სადაც შეგიძლიათ გაეცნოთ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: პროექტის სტრუქტურა, აუცილებელი კომპონენტები, ეთიკისა და უსაფრთხოების ნორმები/ასპექტები და სხვა.