ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლებიც მიმდინარეობდენ ევროკომისიის ჩარჩო  პროგრამების დაფინანსებით და რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობდენ კვლევების ტექნოლოგიების და ინოვაციების საერთაშორისო ცენტრის  (ICARTI) –ის წარმომადგენლები.

 

 

 

1. IDEALIST 2018   -  Transnational Cooperation Among ICT NCPs

Horizon 2020

Call: H2020-ICT-2014-1

Topic: ICT-33-2014

Type of action: CSA

Proposal number: 210167790

 

Idealist projects started in 1996 and by Idealist2014 reached more than 85 NCPs from 75 different EU and non-EU countries.

Idealist has established itself as a strong, efficiently working, learning network of ICT National Contact Points (NCPs) – a network that is open to all ICT NCPs, regardless of their individual status within the European Union. With a particular focus on the needs of new ICT NCPs and ICT-related topic contacts for Third Countries, Idealist has become a straightforward and uncomplicated point of entry into the complexities of the European research environment.

 

The objectives of this Idealist 2018 project was to:

 

1. Reinforce the ICT NCP network by promoting trans-national cooperation.

2. Identify and promote continuously well-tested good NCP practices.

3. Enhance and share NCP knowledge on ICT Research Objectives, including all the ICT-related topics in H2020.

4. Deliver training and twinning measures tailored to the specific needs of LEIT ICT NCPs

5. Raise awareness for NCP services including the implementation of practical initiatives to benefit cross border audiences including a quality checked Partner Search, pre-proposal and full proposal  service for proposers.

6. Strengthen trans-European networking among FP participants by offering brokerage services around large European events and small targeted brokerage meetings.

7. Improve cooperation with other networks, organizations and initiatives with the main goal of acquiring and disseminating information beneficial to the European R&D community.

8. Optimize the use of funding so that there is minimum overlap and/or duplication with parallel activities outside of Idealist, especially with other NCP networks.

9. Emphasize on the close collaboration with other H2020 actors (others NCP networks, DG RTD) to be able a smooth transfer of usual FP7-ICT stakeholders between the different ICT-related topics inside H2020.

10. Ensure an efficient and operational management structure and with a continual focus on the quality aspects of the project and support mechanisms

 

 

2. EC Project: “Extending ICT research co-operation between the European Union, Eastern Europe and the Southern Caucasus”

 

Grant agreement no. 231137

Information & Communication Technologies

Grant agreement for: Support Action

 

The EXTEND project addressed the need for enhanced scientific and research co-operation between the EESC countries and the EU, focusing specifically on the Information and Communication Technologies theme of the FP7’s Co-operation Program. EXTEND aimed to support the ICT research communities in the region by: (a) identifying suitable ICT research actors per country, training them on the procedural aspects of FP7 and providing assistance in developing networks across Europe and (b) defining future ICT research priorities that enhanced co-operation between the EU and EESC countries.

 

The specific objectives of the EXTEND project was to:

(1)     Identify key ICT research actors (including academic, private IT sector and not-for-profit research actors) in the EESC countries that are suitable for participation in future ICT research activities.

(2)     Develop recommendations on common ICT research priorities proposed for co-operation between the EU and EESC countries, for the period 2010-2015 following consultation with key ICT research stakeholders.

(3)     Provide training on FP7 ICT program opportunities, procedures and thematic priorities to the identified ICT research actors as well as familiarize them with the European R&D culture.

(4)     Facilitate the development of networks between ICT research actors in EESC and the EU in order to exchange ideas and pursue joint research collaboration.

 

 

3. EAST-HORIZON Project

 

Project full title: " Fostering Dialogue and Cooperation between the EU and EECA in the

HORIZON 2020 perspective "

Grant agreement no: 611063

 

In the fluid environment of the junction between FP7 and HORIZON 2020, the EAST HORIZON Supported Action, brought forward by a balanced mixture of European Strategic Consulting companies, IT Industry, EECA National Research and Governmental Organizations, came as a bridge for a two-way cooperation between the EECA and the EU.

Project inspired ideas, influence policies, and launch actions to:

v  Support the Dialogue between EU and EECA countries;

v  Raise awareness, help networking EECA organizations for participating in EU R&D and EU organizations participate in EECA R&D Programs;

v  Matching EECA Societal Challenges, ICT R&D and Industrial Priorities to HORIZON 2020 concepts, EAST HORIZON, after validating results from previous related projects, was focused on new elements introduced by H2020 and the current frame of policy Dialogue between EU and EECA countries and bring concrete ideas and arguments to the Dialogue between the EC and EECA countries, in the perspective of a coherent ICT R&D cooperation policy.

 

The platform, linked to similar platforms, was transferred to EECA stakeholders at project end, for achieving sustainability of collaboration mechanisms built under EAST HORIZON.

 

The main objectives of the project were:

 

Support dialogues between the European Commission/the EU and strategic partner countries and regions, and to foster cooperation with strategic third country organizations in collaborative ICT R&D both within the EU's Framework Programs (FP7, Horizon 2020) and under relevant third country programs.

 

Organization of events synchronized with dialogue meetings, providing timely input and follow-up for example on common R&D priorities and future cooperation opportunities, assisting in focusing the dialogue as well as increasing its visibility.

 

Strengthening of cooperative research links through the set-up of sustainable cooperative mechanisms or platforms between European organizations and relevant leading third country organizations, with the aim of establishing mutually beneficial partnerships based on synergies to be identified between the Digital Agenda for Europe's (DAE) international

agenda and third countries/regions' ICT strategies.

 

Reinforcement of IT industry cooperation on ICT research and development, notably through a better networking between European ICT Technology Platforms and relevant associations in third countries.

 

 

4. EECA-2-HORIZON Project

 

Project Acronym:  EECA-2-HORIZON  Proposal N610793

Project Full Title:  "Bringing the EU-EECA cooperation and policy dialogue in ICT in the HORIZON 2020 era”

Funding program: FP7-ICT

Type of project: Coordination and Support Action

                             ICT-10-10.3 - International partnership building and support to dialogues

Participating EECA countries: Russia, Ukraine, Belarus, Georgia,  Armenia, Azerbaijan,  

                                                      Moldova and  Kazakhstan

Project Duration:  February 1, 2014 - July 31, 2016 (30 Months)

Coordinator:   Q-PLAN North Greece Ltd (Greece)

 

Project Summary:

The main aim of the EECA-2-Horizon project was to reinforce the development of strategic and mutually beneficial partnerships in ICT between the EU and the East Europe and Central Asia (EECA) countries. The overall goal was to strengthen the links and boost cooperation among the research and industrial communities of both regions to exploit emerging opportunities for international partnerships (both under EU and EECA RTD&I programmes) and jointly address common societal challenges.

To achieve this overall aim, the EECA-2-HORIZON project has set the following objectives

1.    Create a knowledge sharing and collaboration environment for ICT research and industrial actors from both regions. An “EU-EECA Virtual Collaboration Breeding Environment in ICT” (“ICT Platform”) was developed to inform, facilitate interaction and support collaboration towards the formation of strategic partnerships under both EU and EECA RTD&I programs.

2.    Linked and brought together leading ICT research and industrial actors from both regions in areas of mutual interest and added value for EU and EECA cooperation, fostered their interaction and eventually boosted the formation of strategic international partnerships. This based on 2 pillars:

a.     RTD&I actors: a number of sustainable cooperative “ICT Communities” was created having a thematic focus (e.g. focusing on specific ICT sub-areas) to maximise the efficiency of interactions.

b.    Technology Platforms: the aim was to strengthen the interaction and cooperation among European Technology Platforms and similar structures and interested stakeholders from the EECA countries.

3.    Reciprocity in collaboration by promoting and supporting the participation of EU researchers in EECA programs. The aim was to identify and analyse RTD&I programmes and initiatives from the EECA countries that are open to the participation of EU research teams and/or individual researchers, with a view to highlight and promote emerging opportunities for EU actors, and eventually support the international cooperation under EECA programmes.

4.    Support dialogue between the EU and the EECA countries on enhancing their cooperation in ICT by communicating the project findings to ICT stakeholders from both regions as well as to the EC. The goal was to contribute to the formation of the HORIZON 2020 research orientation, with regard to reinforce the participation of the EECA ICT research and industrial actors in HORIZON 2020.

5.    Organized a series of increase awareness and networking/twinning events in both regions to promote and facilitate collaboration among ICT actors.

EECA-2-HORIZON built upon the invaluable legacy in EU-EECA cooperation in ICT that was created by the PICTURE project (FP7-ICT CSA, on-going) and its preceding EECA-ICT cluster that was formed by joining forces of FP7-ICT CSAs, namely: ISTOK-SOYUZ, SCUBE-ICT and EXTEND (completed in 2011).

Overall, to avoid duplication of work, maximize synergies and impact, successfully utilize PICTURE project outcomes as well as address issues of particular interest for the EC, EECA-2-HORIZON consortium closely collaborated, coordinated and adjusted its activities with the EAST HORIZON project activities. Both projects started on February 2014, focused on the same region and have similar objectives.

 

 

5. NoGAP Project

 

Project full title: " Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research,

innovation and business creation "

 

Coordination and support action  R2I-ENP

N 609531

 

NoGAP tried to bridge the gap between research and innovation and contributed to taking advantage of the innovation potential of SMEs based on a better cooperation with researchers, transferring and using knowledge resulting from research. The overall objective of the project was to reinforce cooperation with Eastern Partnership countries to develop a “Common Knowledge and Innovation Space” on societal challenge ”secure, clean and efficient energy”.

 

The NoGAP consortium was composed of 13 organizations from 6 countries of which 3 are EU members (Germany, Romania, Slovakia) and 3 are members of the Eastern Partnership (Belarus, Ukraine, Georgia). In order to improve mobility between research, business and innovation, interrelated tandem relations between research organizations and innovation support services were established.

Within the NoGAP project it was necessary to:

- identify the main drivers and obstacles of closer links between academia and the market in the field of secure, clean and efficient energy in the Eastern Partnership Region;

- develop a best practice methodology to enhance successful commercialization of research results and to improve the management of these results;

- develop innovation support services to foster existing and establish new strategic partnerships;

- assess the opportunities for the establishment of sustainable Technology Transfer Centres (TTC) in the participating partner countries on the basis of existing structures and good practice;

- improve the competencies of researchers, entrepreneurs and multiplicators by organizing trainings;

- develop a list of pilot activities to foster mutually beneficial public-private-partnerships between EU and Eastern Partnership countries in the energy sector;

- create and organize twinning between the regions;

- promote networking between EU and Eastern Partnership countries.

 

 

6. EaP PLUS Project

 

“STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries – PLUS” project

 

H2020-INT-INCO-2015 Topic: INT-02-2015 Type of action: CSA Proposal number: 692471

The strategic objective of the STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries – PLUS project was to encourage the research and innovation cooperation between the EU and the Eastern Partnership (EaP) countries and to address effectively current opportunities and remaining obstacles. This was achieved through a coherent set of activities addressing, in parallel, research and innovation, as well as policy dialogue in a strongly interlinked and complementary way.

The specific objectives of the project can be summarized as follows:

1.      To actively support the policy dialogue in STI between the EU and the EaP countries with a particular emphasis on the Association to H2020 process and dedicated actions to maximize the benefits from it;

2.      To boost interactions between researchers in the context of H2020 and beyond;

3.      To promote innovation in the EaP countries, in a coherent and complementary way with major EU’s initiatives;

4.      To improve the framework conditions and efficiency of the cooperation between EU and its individual Member States with the EaP countries aiming in particular to remove remaining obstacles and to create opportunities.

Finally it should be mentioned, that EaP PLUS project was quite successful and had a lot of practical results.

 

 

7. EcoDaLLi project

 

Call: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04 —Danube river basin lighthouse – coordination activities. Project N 101093908, 2023-2025.

Horizon Europe EcoDaLLi project was started from 01.01.2023, which coordinator is Steinbeis Europa Zentrum (SEZ) and consortium members are 19 public, private and non-Governmental organizations mainly from EU countries. Project is acting in the frame of the Danube lighthouse mode and aims at purification, decarburization and renovation of the Danube and Black Sea regions. The main objective of EcoDaLLi is to centralize Danube governance structures in terms of innovative solutions for improved ecological restoration, protection & preservation of the Danube basin & its Delta by fostering a stronger innovation ecosystem within a well-connected Living Lab.

Danube Lighthouse expected outcomes are: 1. Structuring effect to consoledate & engage a wide community of relevant stakeholders across entire Danube river basin, including its delta, able to ensure an effective governance structure for achieving Mission objectives; 2. An effective governance structure ensuring coherence & alignment of policies, initiatives & actions at EU, national & local level; 3. Effective provision of technical services, governance & business models to support & guarantee a sustainable socioeconomic development of the entire Danube river basin, including its delta; 4. Well-functioning basin scale innovation ecosystem attractive to investors & businesses; 5. Increased awareness about the Mission & involvement of citizens in its implementation in the Danube river basin & beyond.

 

 

8. IDEALIST

 

IDEAL-IST, HE project (new Idealist) Sep – 210773594, 2022-2024

 

IDEALIST project Coordinator is NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY and consortium consists with 30 organizations.

The higher-level objectives of Ideal-ist are to provide NCPs and their clients: 1. Access to a rich knowledge base on the EU digital landscape of policies and funding 2. Offerings that improve and expand their working tools and services 3. Interaction with proposers, NCPs, the Commission, and strategic Partnerships on a personal level that enhances expertise and participation. Ideal-ist directly enriches the primary activities of NCPs according to the Commission’s Minimum Standards and Guiding Principles for NCPs , with transnational activities, going beyond national mandates. The following scheme presents a learning cycle motivating the proposal participants to deliver meaningful results and impactful outcomes. It starts with objectives as foundation for activities translated into actionable results and outcomes. Monitored through KPIs, in this way the project aligns its work towards the achievement of most promising outcomes.

 

 

 

9. NCP4INDUSTRY

 

NCP4INDUSTRY – The European network of the cluster 4 Industry Nation Contact Points.

HE project, Sep – 210772330, 2022-2024

 

The strategic objective of the 36-months Cluster 4 Industry European NCP Network project are to established a consistent level of NCP support services across Europe in the field of Industry R&I, to promote HE CL4 Industry funding opportunities among multiple research and innovation communities and to stimulate knowledge transfer and cross-fertilization among a wide diversity of actors and institutional stakeholders’ groups.

Project has the following specific objectives:

1. Foster the circulation of knowledge about European policy framework, European R&I Strategic Orientations and Horizon Europe Industry related calls for proposals.

2. Refine the NCP support services, via capacity building, mentoring, training activities, and online tools dedicated to National Contact Points, including newcomer NCPs.

3. Leave no one behind, by ensuring equal access to NCPs services across the EU and outside of it, and lowering entry barriers to new applicants, with particular attention to widening countries and new potential actors.